ساختمان اداری دانشگاه جامع علمی کاربردی ارومیه

تصاویر پروژه احداث ساختمان اداری دانشگاه جامع علمی کاربردی ارومیه

آدرس پروژه : ارومیه ، چهارراه آزادگان ، نرسیده به فلکه درستکار

شرکت های همکار در گروه شرکتهای ایرانیان اطلس